Server och klientversion matchar ej

Beklagar, men det verkar som om din server och klientversion inte matchar.

Serverdatum : 3.21 [BUILD : 20120420]
Klientdatum : 3.21 [BUILD : 20120420]

När vi genomfört ändringar i gränsnittet mellan klient och server markerar vi detta med
ett nytt versiondatum. För att klient och server skall kunna tala med varandra måste
dessa datum matcha.