GDPR

Integritetspolicy Zenit textilfärger AB

Zenit textilfärger säkerställer att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har
därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna
integritetspolicy gäller Zenit textilfärgers kunder, leverantörer och anställda.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Zenit textilfärger AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt
av våra biträden.

 

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina
personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund eller
leverantör. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn,
telefonnummer och adress.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål:
• För att bearbeta våra kunders beställningar.
• För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.
• För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor.
• För att besvara dina frågor.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka vår service och kvalitet.
• För att skicka löpande information eller erbjudande och reklam.
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som
vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter
är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte
radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis
bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på adressen nedan:
Zenit textilfärger AB
Att: Dataskyddsombud
Box 137
518 22 Sandared
Eller till: order@zenit-konst.se
Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget. Uppgifter som vidarebefordras till
tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband
med leverans. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål till tredje part.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust,
manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med
utvecklingen på det tekniska området.

Personuppgiftsansvarig//Zenit textilfärger AB