Växtfärg

Från 47.20 kr  Exkl. Moms

Nollställ

Zenits växtfärger

Alkanna

Alkanna (spanska alcana, italienska alcana, alchenna; av arabiska al-hinâ) Alkanna tinctoria, är en upp till 30 cm hög, flerårig ört. Bladen är mattgröna, avlånga och smala, hela örten är strävt luden. Alkanna blommar i juli till augusti med små, trattformiga blåröda blommor. Roten utgörs av en kraftig pålrot med rödlila rotbark. Alkanna förekommer vild i olika delar av Europa, exempelvis i södra England. Växten odlas som färgväxt bland annat i Ungern. Namnet alkanna används inom växtfärgning även för ett flertal olika, besläktade såväl som icke besläktade, växter vars rot ger lila och mörkröda färger.

Bresilja

Bresilja (Caesalpinia echinata) art inom Bresiljesläktet i familjen ärtväxter och förekommer naturligt i Brasilien. Synonyma svenska namn är röd bresilja, bresilja, drottningträ, fernambok, fernambuk, färnbock, pernambuco och limaträ. Ur träet kan utvinnas färgämnet brasilin, som vid oxidation ger röd eller brun färg och används för färgning av bland annat textilier. Från 1500-talet och framåt importerades stora mängder av bresiljeträ till Europa, och den handeln var så viktig att arten bresilja fick ge namn åt landet Brasilien. Bresiljeträets viktigaste användningsområde har varit textilfärgning men det ha också använts för tillverkning av pigment (färglack) för målarfärg, marknadsfört under många namn bland annat berlinerrött. Pigmentets färg varierade mellan brunrött och mörkt blårött. Liksom de flesta andra naturliga färglacker har bresiljepigment dålig hållbarhet och används inte längre inom måleriet. På 1700-talet fanns i Stockholm rasphus där arbetslösa män sattes att finfördela veden för textilfärgning och år 1874 fanns i Sverige fem bresiljekvarnar för finfördelning av veden. Av bresilja tillverkas också stråkar.

Galläpple

Galläpplen, galla, är ett slags gallbildningar vanligen orsakade av steklar. En del av dessa bildningar har haft betydelse såväl för farmakologin som för industrin. De viktigaste av dessa s.k. galläpplen bildas på knoppar och grenar av galläppleeken, Quercus infectoria, och missbildningarna orsakas av vissa steklar. Men även andra djur, som t.ex. bladlöss, kan åstadkomma liknande bildningar, som även fått användning. Viktigast är dock de på eken förekommande gallorna. Galläppleeken förekommer i de östligaste delarna av Medelhavsområdet och bort till Iran. Galläpplena orsakas genom stick av en stekel, som så småningom leder till bildning av oskaftade, klotrunda 1 – 1,5 cm stora ”äpplen”. I dessa finns en liten hålighet där stekelns larv utvecklas. För att vara av bästa kvalitet ska insamlingen ske så tidigt att insektslarven inte hunnit komma igång med sin utveckling. Insamlingen sker därför i augusti och september då galläpplena är mjuka och gröna. Vid den efterföljande torkningen blir de hårda och mörka till färgen. I torrt tillstånd är de tyngre, hårda med ett sprött brott. På grund av deras olika utseende skiljer man mellan olika kvaliteter. De bästa är svarta eller matt grönsvarta, varefter följer de grågrönaktig och de gulvita. Med hänsyn till produktionsområdet skiljer man mellan asiatiska och europeiska galläpplen. De bästa är de levantiska som kommer från Aleppo, men också från Kurdistan, Mardien och Djarbekr kommer galläpplen för export. Bland galläpplen orsakade av bladlöss märks pistaciagallor från olika arter av släktet Pistacia. Till dessa räknas också japanska och kinesiska gallor samt tamariskgalläpplen av släktet Tamarix, vilka kommer dels från Indien, dels från Marocko och Algeriet. Galläpplen har sedan gammalt kommit till användning på grund av större eller mindre halt av ett slags garvsyra, den s.k. galläpplegarvsyran. Hos de bästa sorterna kan halten uppgått till ca 70 %. På grund av garvsyrahalten har dessa gallor använts för framställning av bläck och för garvning av olika slag. Dessutom har de förr använts för medicinskt bruk, då garvsyran verkar adstringerande, en användning som ej längre förekommer. Galläpplen är idag ej registrerade i den svenska farmakologin.

Gulspån

Gulspån är kärnved av ett träd. Den bästa gulspånen kommer från Kubaoch därför kallas veden ibland även Kubaträd. Den förekommer huggen eller raspad i handeln.

Kochenille

Koschenillsköldlus (Dactylopius coccus) är en insekt som odlas för att tillverka färgämnet koschenill, även kallat karmin. Färgämnet fick redan under 1500-talet stor kommersiell betydelse och spanjorerna hade skaffat sig monopol på handeln. I merkantilismens tidevarv skulle Carl von Linné försöka uppföda koschenillöss i Sverige. 1755 kom en försändelse från Surinam – avsändaren var hans ”lärjunge” Daniel Rolander – i vilken bland annat några koschenillkaktusar fanns med. Exemplaren var fulla av löss. Olyckligtvis var inte Linné hemma vid leveransen. När hans trädgårdsmästare såg de många insekterna sköljde han omsorgsfullt bort dem. Linné berättar själv att han fick en svår migrän när han fått klart för sig vad som hade hänt och sedan avskedade han trädgårdsmästaren. Odling av koschenillsköldlöss var vanligare innan syntetiska färgämnen introducerades, men har på grund av ökad skepsis mot syntetiskt framställda produkter nu fått en renässans. För odlingen används kochenillkaktusar (Nopalea) och opuntior (Opuntia). Det röda färgämne som utvinns ur koschenillsköldlöss kan användas som livsmedelstillsats och har då har E-numret E120.

Krapp

Krapp (Rubia tinctoria) är en färgväxt vars rötter ger röd färg. Färgämnet som utvinns, krapprött, kan även användas för att framställa pigmentet krapplack. Krapp användes som färgväxt redan omkring 3000 f. Kr. i Indien och har odlats som sådan i stor skala i Mellanöstern. Krapp av varierande arter hörde också till de växter korsfararna slog sig på att odla i sina riken i Syrien-Palestina på 1100-1200-talen, vanligen genom att infödda brukade jorden mot en fjärdedel eller tredjedel av skörden till den europeiske godsägaren, vilket var bra villkor jämfört med vad landsmän ibland erbjöd

Vikt Inte tillgänglig
Storlek

, , ,

Kulör

, , , , , ,

Artikelnummer: N/A Kategorier ,
Navigation

Kul att se dig här!

Lösenordet kommer skickas till din e-postadress

Dina personuppgifter kommer att användas för att stödja din upplevelse på denna webbplats, läs mer i vår integritetspolicy. integritetspolicy.

Har du redan ett konto?

Quickview

Close

Kategorier

Min varukorg

Close

Önskelista

Close